ఆషాఢం.. తెలుగు నెలల ప్రకారం నాల్గో మాసం. ఈ మాసంలో శుభకార్యాలను నిర్వహించరు. దీనికి ప్రధానకారణం ఈ మాసంలో వ్యవసాయ ప్రధానమైన కారణం. వ్యవసాయం ప్రధానమైన మన దేశంలో ఈ నెల చాలా ముఖ్యం. వేదం ప్రకారం .. ‘అన్నం బహుకుర్వీత’ అంటోంది. వ్యవసాయదారుని కృషికి అండగా భగవంతుని అనుగ్రహం తోడై వర్ష రూపంగా, ఎక్కువ పరిమాణంలో ధాన్యం పండి, ఎవరికీ జనులకి ఆకలి బాధ లేకుండా ఉండాలని పరమార్ధం. ఏరువాక పూర్తయి పంటలు ప్రారంభం అయ్యే సమయం ఇది కాబట్టి ఈ నెలలో పండుగలు లేదు. అయినా కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు ఉన్నాయి అవి….

ఈ మాసంలో…
ఆషాఢ శుద్ధ విదియనాడు పూరీ జగన్నాధ రధయాత్ర.
ఆషాఢ శుద్ధ పంచమి ‘స్కంధ పంచమి’గా
ఆషాఢ శుద్ధ షష్టి ‘స్కంద వ్రతం – సృమతి కౌస్తుభం’ ఈ వ్రతములో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని షోడపచారాలతో పూజ చేస్తారు. ఉపవాసం వుండాలి. జలం మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈరోజు కుమార స్వామిని దర్శించాలి.
ఆషాడ శుద్ధ సప్తమి – మిత్రాఖ్య భాస్కర పూజ అని నీలమత పురాణము. ద్వాదశ సప్తమీ వ్రతము.
ఆషాడ శుద్ధ అష్టమి – మిహషఘ్ని పూజ,
ఆషాడ శుద్ధ నవమి – ఐంద్రాదేవి పూజ
ఆషాడ శుద్ధ దశమి – శాఖవ్రత మహాలక్ష్మి వ్రతారంభము.
ఆషాఢ శుద్ధ దశమి.. మహలక్ష్మి వ్రతం..

ఈ రోజును మహాలక్ష్మి వ్రతారంభంగా పేర్కొంటారు. దీన్నే దధి వ్రతారంభం అంటారు. ఈరోజున మహాలక్ష్మి పూజ చేసి ఒక నెల ఆకుకూరలు తినటం మానేసి ఆకుకూరలు దానం చేయాలి. ఈ రోజును చాక్షుషమన్వాం తరాది దినం అని కూడా పిలుస్తారు.

Stay on top of the game with the latest updates on Telugu latest news today! Experience the thrill of LIVE Telugu news updates like never before, only on Teluguonlinenews.com.

Mail

Published on జూలై 16, 2021 at 9:57 ఉద.