మనం హిందూ సంప్రదాయంలో ఎక్కువగా వినేమాటల్లో అభ్యంగన స్నానం. స్నానం అనేక రకాలు. ఆరోగ్యానికి స్నానం ప్రధానహేతువు. అయితే ఈ స్నానాలు ఆయా సందర్భన్ని బట్టి చేసే పద్ధతులు మారుతుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైన స్నానం అభ్యంగన స్నానం. ఈ స్నానం ఎలా చేయాలి? ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసుకుందాం..

స్నానం అనేది ఒక ముఖ్యమైన క్రియ. దీన్ని ఏదో చేసామా అన్నట్లుకాక తనువు, మనసు తడిచేలా అనుభూతి చెందుతూ స్నానం చేయాలి.

స్నానం ఎలా చేయాలి ?
చల్ల నీటి స్నానం శిరస్సు నుంచి ప్రారంభించాలి. వేడి నీటి స్నానం పాదాల నుంచి ప్రారంభించి తరువాత శరీరం తడపాలి. పురుషులు విధిగా రోజూ శిరస్నానం ఆచరించాలి. (అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు మినహాయింపు). పర్వదినాలలోనూ, జన్మదినముననూ, ప్రధానమైన అంటే విశేషమైన క్రతువుల ప్రారంభంలోనూ అభ్యంగన స్నానాన్ని తప్పకుండా ఆచరించాలి.

అభ్యంగన స్నానం అంటే…
మనిషి శరీరానికి తైలాభ్యంగనం అంటే నువ్వుల నూనెతో తలంటి పోసుకోవడం ప్రధమ విధి. శరీరానికి తైలాన్ని (నువ్వులనూనెను) బాగా రాసి మర్దన చేసి నలుగు పిండితో ఒళ్ళు రుద్దుకుని గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేయడాన్ని ‘అభ్యంగన (తలంటి) స్నానం’ అంటారు. ఉగాది వంటి శుభదినాలలో సూర్యోదయానికి పూర్వమే మహాలక్ష్మి నూనెలోను, గంగాదేవి నీటిలోను, ఆవహించి వుండునని ఆర్యోక్తి. కావున నూనెతో తలంటుకుని అభ్యంగన స్నానం చేసిన లక్ష్మి, గంగా దేవుల అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు.

‘అభ్యంగంకారయోన్నిత్యం సర్వేష్వంగేషు పుష్ఠినం’ (అభ్యంగన స్నానం అన్ని అవయవాలూ పుష్టిదాయకం) అని ఆయుర్వేదం పేర్కొంది. అయితే అభ్యంగన స్నానం నిత్యం చేయకూడదు. శ్రాద్ధ దినములయందు, ఆది, మంగళ వారములు, పాడ్యమి, చవితి, షష్ఠి, అష్టమి, నవమి, చతుర్ధశి తిధులయందు అభ్యంగన స్నానం చేయకూడదు. అనివార్యమై చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ కింద సూచించిన విధము చేయడం వలన దోషము తొలిగి శుభం కలుగుతుంది. అయితే పండుగ, శుభదినములకు ఈ దోషము వర్తించదు.

Stay on top of the game with the latest updates on Telugu latest news today! Experience the thrill of LIVE Telugu news updates like never before, only on Teluguonlinenews.com.

Mail

Published on జూన్ 22, 2021 at 2:24 సా.