మీ కోరికలు తీరాలంటే ఇలా చేయండి !
ప్రతి మనిషికి అనేక కోరికలు.. అయితే అందరి కోరికలు నెరవేరవు. కొందరికే వారు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. కోరికలు నెరవేరినవారి కంటే కోరికలు తీరని వారే ఎక్కువమంది ఉంటారు. అయితే వీరు అంతా శ్రమించినా కోరికలు తీరుకపోవడానికి భగవత్ అనుగ్రహం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం హిందూ ధర్మంలో గణపతి అందులోనూ ఉచ్ఛిష్ఠ గణపతి ఆరాధన చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం…

ఉచ్ఛిష్ట గణపతి: గణపతులలో 32 రకాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి. దీనిలో ఉచ్ఛిష్ఠ గణపతి ఒకటి.
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడివైపు చేతులతో నల్ల కలువ, వరివెన్ను ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో దానిమ్మపండు, జపమాల పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను….

‘‘నీలబ్జ దాడిమీ వీణా శాలినీ గుంజాక్ష సూత్రకమ్
దధదుచ్ఛిష్ట నామాయం గణేశః పాతు మేచకః ’’

అనే మంత్రంతో ప్రార్థించాలి.
ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయి. భక్తి,శ్రద్ధలతో ఈ గణపతి ఆరాధన చేస్తే కొన్ని నెలల్లో మీ కోరికలు తీరుతాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

Stay on top of the game with the latest updates on Telugu latest news today! Experience the thrill of LIVE Telugu news updates like never before, only on Teluguonlinenews.com.

Mail

Published on మే 3, 2021 at 10:02 ఉద.